دانلود کامل سریال امپراطور دریا – دوبله فارسی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Digg This  Reddit This  Stumble Now!  Buzz This  Vote on DZone  Share on Facebook  Bookmark this on Delicious  Kick It on DotNetKicks.com  Shout it  Share on LinkedIn  Bookmark this on Technorati  Post on Twitter  Google Buzz (aka. Google Reader)  

دانلود سریال امپراطور دریا – دوبله فارسی – پخش شده از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران

Emperatore Darya
Tozihaat:
Seriale Jadid Va Besiar Zibayi ro Baraton Amade Kardim Be Name Emperatore Darya (Mahsole Keshvare Korea Doble Shode Be Farsi) Ke Har Hafte Az Shabake 3 e Tv Iran Pakhsh Mishe Va Ma Ham Hamzaman Hafteyi Yek Ghesmat Baratoon Mizarim.
———————————–

Info:
Artists: Gim Houng Soo , Li Voun Jon , Park Youn Ki , Kim Kapso , …
Year: 1386

دانلود از سرور آپلودباز
Emperatore Darya 01.wmv – 134.7 MB
Emperatore Darya 02.wmv – 143.9 MB
Emperatore Darya 03.wmv – 126.0 MB
Emperatore Darya 04.wmv – 123.2 MB
Emperatore Darya 05.wmv – 141.1 MB
Emperatore Darya 06.wmv – 140.5 MB
Emperatore Darya 07.wmv – 138.7 MB
Emperatore Darya 08.wmv – 148.6 MB
Emperatore Darya 09.wmv – 146.1 MB
Emperatore Darya 10.wmv – 131.4 MB
Emperatore Darya 11.wmv – 117.8 MB
Emperatore Darya 12.wmv – 126.4 MB
Emperatore Darya 13.wmv – 139.7 MB
Emperatore Darya 14.wmv – 164.3 MB
Emperatore Darya 15.wmv – 146.5 MB
Emperatore Darya 16.wmv – 153.2 MB
Emperatore Darya 17.wmv – 126.4 MB
Emperatore Darya 18.wmv – 134.8 MB
Emperatore Darya 19.wmv – 147.7 MB
Emperatore Darya 20.wmv – 140.4 MB
Emperatore Darya 21.wmv – 147.9 MB
Emperatore Darya 22.wmv – 141.5 MB
Emperatore Darya 23.wmv – 151.4 MB
Emperatore Darya 24.wmv – 150.2 MB
Emperatore Darya 25.wmv – 147.2 MB
Emperatore Darya 26.wmv – 148.1 MB
Emperatore Darya 27.wmv – 155.3 MB
Emperatore Darya 28.wmv – 151.2 MB
Emperatore Darya 29.wmv – 131.5 MB
Emperatore Darya 30.wmv – 152.4 MB
Emperatore Darya 31.wmv – 154.7 MB
Emperatore Darya 32.wmv – 153.9 MB
Emperatore Darya 33.wmv – 155.2 MB
Emperatore Darya 34.wmv – 155.5 MB
Emperatore Darya 35.wmv – 163.7 MB
Emperatore Darya 36.wmv – 141.0 MB
Emperatore Darya 37.wmv – 152.9 MB
Emperatore Darya 38.wmv – 143.7 MB
Emperatore Darya 39.wmv – 144.0 MB
Emperatore Darya 40.wmv – 128.6 MB
Emperatore Darya 41.wmv – 137.2 MB
Emperatore Darya 42.wmv – 145.2 MB
Emperatore Darya 43.wmv – 153.2 MB
Emperatore Darya 44.wmv – 154.6 MB
Emperatore Darya 45.wmv – 152.4 MB
Emperatore Darya 46.wmv – 147.8 MB
Emperatore Darya 47.wmv – 152.7 MB
Emperatore Darya 48.wmv – 148.0 MB
Emperatore Darya 49.wmv – 152.0 MB
Emperatore Darya 50.wmv – 159.3 MB
Emperatore Darya 51.wmv – 185.7 MB

معرفی سایت های مرجع در ایران 

__________________

بزرگترین سایت بیوگرافی در ایران 

بزرگترین سایت فناوری و اطلاعات در ایران (آیتی)

بزرگترین سایت آشپزی بانوان در ایران 

بزرگترین سایت موزیک در ایران 

بزرگترین سایت دکوراسیون در ایران 

بزرگترین سایت مدل لباس در ایران 

بزرگترین سایت عکس در ایران 

__________________

ارسال نظر